Siekdami užtikrinti teigiamą lankytojų patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (cookies). Naršydami toliau, Jus sutinkate su slapukų (cookies) naudojimu.

Reaktyviosios energijos kompensavimas

Parašė admin 2017.09.03 0 Komentarai

 

http://www.jumsinfo.lt/img/RATECHNA1.jpgĮ klausimą „kam reikalinga kompensacija?”- atsakymas paprastas - sumažinti sąskaitos sumą už elektros energiją. Tačiau ne tik! Dar – sumažinti nuostolius kabeliuose ir transformatoriuose!

 

Reaktyvioji galia – tai eilutė Jūsų sąskaitoje už elektros energiją ir dalis eilutės Jūsų sąskaitoje – už aktyviąją energiją (nuostoliai kabeliuose). Patikėkite, šių eilučių sumas lengva ženkliai sumažinti, tinkamose vietose sustatant reaktyviosios galios kompensavimo įrangą – kondensatorius, kontaktorius, reguliatorius. Reaktyvioji elektros energija yra kintamos srovės elektros energija. Ji, cirkuliuodama tarp elektros energijos šaltinio ir vartotojo elektros energijos imtuvų (elektros įrenginių), neatlieka naudingo darbo (tuo reaktyvioji elektros energija skiriasi nuo aktyviosios elektros energijos). Dėl reaktyviosios elektros energijos cirkuliacijos elektros linijose atsiranda papildomi aktyviosios elektros energijos nuostoliai (šyla elektros laidai). Jei vartotojo elektros įrenginiai yra induktyvaus pobūdžio (pvz., šaldytuvai, skalbimo mašinos, dulkių siurbliai, asinchroniniai varikliai, elektriniai suvirinimo aparatai, tam tikros apšvietimo lempos ir pan.), manoma, kad vartotojo elektros įrenginiai vartoja reaktyviąją elektros energiją. Jei vartotojo elektros įrenginiai yra talpinio pobūdžio (pvz., kondensatoriai, kondensatorių baterijos, LED šviestuvai ir pan.), manoma, kad vartotojo elektros įrenginiai generuoja (sukelia) reaktyviąją elektros energiją.

http://www.jumsinfo.lt/img/RATECHNA2.jpgReaktyvioji elektros energija yra apskaitoma komerciniais elektros apskaitos prietaisais ir matuojama kVArh (“kvarvalandėmis”). Už reaktyviąją elektros energiją moka vartotojai, kurių objektų leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir daugiau. Už reaktyviosios elektros energijos generavimą ir vartojimą yra mokama. Reaktyviosios elektros energijos valdymui yra naudojamos reaktyviosios elektros galios kompensavimo sistemos - iš esmės sudarytos iš kondensatorių baterijų ir jų automatinės valdymo įrangos - reguliatorių (parinktos talpos kondensatorių baterijos automatiškai yra įjungiamos į kintamos srovės elektros tinklą, kai jame yra reaktyvioji apkrova).
REIKALINGOS KOMPENSACINĖS GALIOS PARINKIMAS

Kompensavimo įrenginys parenkamas pagal vartotojo naudojamą maksimalią reaktyvinę galią. Norint tiksliai nustatyti, kaip kinta reaktyvinės galios dydis, koks yra tinklo įtampos netiesinių iškraipymų faktorius, rekomenduojama atlikti keletą matavimų su tinklo analizatoriumi. Tais atvejais, kai reaktyvinės galios vartojimas būna mažai kintantis (t.y. palyginti pastovus dydis, per ilgą laiko periodą), reaktyvinės galios skaičiavimas gali būti atliekamas pagal komercinės apskaitos reaktyvinės energijos parodymus.

 

http://www.jumsinfo.lt/img/RATECHNA3.jpgKOMPENSACINIO ĮRENGINIO PARINKIMAS PAGAL ELEKTROS ENERGIJOS SKAITIKLIO DUOMENIS

Jeigu vartojamos reaktyvinės galios dydis yra pastovus arba mažai kintantis, tada elektros energijos skaitiklio duomenys per fiksuotą periodą gali būti naudojami skaičiavimui. Fiksuotas periodas paprastai yra pilna darbo diena, pavyzdžiui, aštuonios valandos. Šis metodas geriausiai tinka tada, kai objekto energijos vartojimas yra darbo dienomis, o savaitgaliais ir naktimis jo nėra arba - labai mažas. 

KOMPENSACINIO ĮRENGINIO PARINKIMAS PAGAL GAUTUS TINKLO ANALIZATORIAUS DUOMENIS

Elektros tinklo analizatorius pateikia duomenis apie įprastai veikiančių elektros įrenginių reaktyvinės energijos suvartojimą per tam tikrą laiko periodą, paprastai – per savaitę arba per dieną.

 

INDIVIDUALIŲ ĮRENGINIŲ KOMPENSAVIMAS
Daugeliu atveju, kada įrenginiai yra didelių galingumų arba maitinami labai ilgomis elektros energijos tiekimo linijomis, individualaus kompensavimo būdas gali būti pats tinkamiausias sprendimas.

http://www.jumsinfo.lt/img/RATECHNA4.jpg

 

 

ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ KOMPENSAVIMAS
Asinchroninio variklio vartojama reaktyvinė srovė yra pakankamai stabili prie bet kokio apkrovos režimo. Variklio reaktyvinė srovė sudaro 90% tuščios eigos srovė. Variklių gamintojas lentelėje pateikia duomenis, pagal kuriuos mes galime suskaičiuoti reikiamą kompensuoti galią. Paprastai variklių galios koeficientas būna <0.9, variklių reaktyvinė galia sudaro apie 30% aktyvinės galios. Variklio su mažesniais apsisukimais (750min-1) cos (f) koeficientas būna mažesnis, todėl reaktyvinė galia siekia 50% aktyvinės galios. Kondensatorių pajungimo būdas priklauso nuo variklio valdymo ir paleidimo būdo.TIESIOGINIO PALEIDIMO VARIKLIS

Esant tiesioginio paleidimo varikliui, kondensatorius gali būti jungiamas lygiagrečiai varikliui. Kondensatorius bus prijungtas už šiluminės relės. Tokiu atveju reikia sumažinti apsaugos srovę, kad variklis liktų apsaugotas.

http://www.jumsinfo.lt/img/RATECHNA5.jpgŽVAIGŽDĖ – TRIKAMPIS PALEIDIMO VARIKLIS

Žvaigždė – trikampis paleidimo sistemos kondensatorius įjungiamas tada, kai variklis perjungiamas į trikampį. Tai reiškia, kad paleidimo metu kondensatorius nėra įjungtas.


GALIOS TRANSFORMATORIAUS KOMPENSAVIMAS

Galios transformatorius dažniausiai įjungtas netgi tada, kai visas apkrovimas yra išjungtas. Tuo atveju, kai elektros energijos apskaita yra įrengta transformatoriaus aukštos įtampos pusėje ir matuoja transformatoriaus naudojamą reaktyvinę galią, yra aktualu prijungti individualaus kompensavimo kondensatoriaus bateriją.

 

ĮTAMPOS DAŽNIS

Vardinis tiekiamos įtampos dažnis turi būti 50 Hz. Normaliomis darbo sąlygomis vidutinis sistemos pagrindinės harmonikos dažnis per 10 s turi būti 50 Hz ±1%, t. y. nuo 49,5 iki 50,5 Hz. Svarbu tai, jog toks dažnis turi būti 99,5% per metus.

 

ĮTAMPOS ASIMETRIJA

Tiekiamos įtampos asimetrija – tai trifazės sistemos būsena, kai fazių įtampų vidutinės vertės arba fazių tarpusavio kampai nelygūs. Kai kuriose vietose, kur vartotojo įrenginiai yra iš dalies vienfaziai arba dvifaziai, trifazė įtampos asimetrija elektros tinklo nuosavybės ar eksploatavimo atsakomybės ribos taškuose gali pasiekti 3%.

 

http://www.jumsinfo.lt/img/RATECHNA6.jpgĮTAMPOS NESINUSIŠKUMAS

Tiekiamos įtampos netiesinių iškraipymų faktorius (įtampos nesinusiškumas) turi būti mažesnis arba lygus 8% (įskaitant visas harmonikas iki 40).

 

ĮTAMPOS SVYRAVIMAI

Tiekiamos (gaminamos) elektros tinklo įtampos vardinė reikšmė yra 230V ir nustatomos leistinos nuo -10% iki +10% darbo įtampos ribos, t. y. nuo 207 V iki 253V. Elektros įrenginiai (elektros varikliai, suvirinimo transformatoriai, jėgos transformatoriai, dienos šviesos lempos) normaliu eksploatacijos režimu iš elektros tinklo naudoja ne tik aktyviąją, bet ir reaktyvinę energiją. Naudojant abi energijas perkraunami elektros perdavimo tinklai.


Išeitis - prijungti tinkamo galingumo kondensatorių, kuris perduotų reaktyvinę energiją imtuvui, kuriam jos reikia. Tokiu atveju sumažėja reaktyvinės energijos apkrova elektros tinkluose. Toks sprendimas vadinamas reaktyvinės galios kompensavimu. Kompensacijos kokybė apibūdinama galios koeficientu „cos (f)“ - tai aktyvios ir visos galios santykis. Idealus santykis yra tuomet, kai cos (f) = 1. Naudojami šie kompensacijos tipai: individuali, grupinė ir centrinė. Individuali kompensacija yra tuomet, kai kondensatorius prijungtas tiesiai prie vartotojo. Grupinė ir centrinė kompensacijos naudojamos tuomet, kai yra kintama srovės apkrova. Kondensatorių įjungimą reguliuoja mikroprocesorių reguliatorius, kuris nustato tinkamiausią galios koeficientą. Dėl reaktyvinės galios padidėja aktyviniai nuostoliai, todėl daugiau reikia mokėti už elektros energiją. Taip pat padidėja įtampos kritimas, sumažėja variklių ir transformatorių eksploatacijos laikas. Sumažinti šiuos reiškinius leidžia šiuolaikinės reaktyvinės energijos kompensavimo sistemos. Jų privalumai: mažiau reikia mokėti už elektros energiją; sumažėja aktyviniai nuostoliai; sumažėja įtampos kritimas; padidėja variklių ir transformatorių eksploatacijos laikas. Reaktyvinės energijos kompensavimo įrenginių reikalauja „ Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės”, kuriose nurodoma įrengti, naudoti ir eksploatuoti savo elektros įrenginius taip, kad jie neblogintų elektros energijos kokybės. Dar daugiau, kai vartotojas nesilaiko reaktyviosios galios, naudojamos iš elektros tinklo, dydžio ir kompensavimo įrenginių optimalios darbo tvarkos, jis privalo apmokėti už suvartotą ir (ar) į operatoriaus tinklą perduotą reaktyviąją energiją. Bet kuriuo momentu per parą reaktyviosios elektros energijos persiuntimo galios balansas paslaugos pirkimo ir pardavimo vietoje turi būti lygus 0 (nuliui). Mūsų siūlomi reaktyviosios galios kompensavimo reguliatoriai gerina tinkle kokybę ir užtikrina artimą nuliui reaktyviosios galios pusiausvyrą. Reaktyviosios galios kompensavimo įrenginius galite įsigyti UAB „Ratechna“, kuri yra įmonės „Microidea“ oficialiu atstovu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. „Microidea“ taip pat gamina elektros skaitiklius, multimetrus, baterijų įkroviklius, maitinimo šaltinius.